LOKALIZATOR GPS

A1 ( OBD II )

: INSTRUKCJA & KOMENDY SMS

 

PIERWSZE URUCHOMIENIE

 Aktywuj kartę SIM w telefonie przez wykonanie z niej jednego odebranego połączenia;

 Zainstaluj w urządzeniu kartę SIM. Karta nie może być zabezpieczona PIN-em;

 Podłącz lokalizator do złącza diagnostycznego ( OBD2 ) samochodu.

Tracker GPS - GSM "A1" ( OBD2 ) - instrukcja obsługi i komendy SMS

 

AUTORYZACJA UPRAWNIONYCH NUMER

ÓW TELEFONÓW

Najważniejsze funkcję lokalizatora GPS A1 OBD2 dostępne są tylko z autoryzowanych numerów telefonów.

Autoryzowanie numeru odbywa się przez wysłanie SMSa o składni : NUMER+HASŁO+SPACJA+KOLEJNOŚĆ

Po wysłaniu prawidłowej komendy urządzenie powinno opowiedzieć SMSem zwrotnym o treści SET OK

Przykładowy SMS : 481234567890000 1 ( gdzie 123456789 : jest numerem telefonu który autoryzujemy, 0000 : hasłem urządzenia, 1 : pierwszym w kolejności autoryzowanym numerem ) po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną SMSem o treści: SET OK potwierdzającym autoryzację uprawnionego numeru telefonu. Uprawniony numer musi posiadać usługę prezentacji numeru ( nie ma możliwości zdefiniowania numeru zastrzeżonego ).

 

ZMIANA HAS

ŁA

Fabryczne hasło lokalizatora GPS A1 OBD2 ustawione jest domyślnie na : 0000 ( cztery zera).

Zmiana hasła odbywa się przez wysłanie SMSa o składni : 777+NOWE HASŁO+STARE HASŁO

Po wysłaniu prawidłowej komendy urządzenie powinno opowiedzieć SMSem zwrotnym o treści SET OK.

Przykładowy SMS : 77712340000 ( gdzie 777 : jest stałą komendą autoryzacyjną, 1234 : nowym hasłem urządzenia, 0000 : starym hasłem urządzenia ) po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną SMSem o treści: SET OK potwierdzającym prawidłową zmianę hasła.

 

TRYB PRACY LOKALIZATORA

A1 ( OBD III )

  : SMS / GPRS

Lokalizator A1 może pracować w jednym z dwóch trybów :

- SMS, gdzie dane lokalizacyjne przesyłane są SMSem w postaci wygodnego linka do Map Google

- GPRS, gdzie dane lokalizacyjne przesyłane są na serwer do obserwacji w czasie rzeczywistym

 

Aktywacja trybu SMS odbywa się przez wysłanie wiadomości tekstowej na numer karty SIM umieszczonej w lokalizatorze A1 o następującej składni : 700+HASŁO. Przykładowy SMS : 7001111 ( gdzie 700 jest stałą komendą autoryzacyjną, 1111 : aktualnym hasłem urządzenia ). Po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną SMSem o treści: SET OK potwierdzającym prawidłową aktywację trybu SMS.

 

Aktywacja trybu GPRS odbywa się przez wysłanie wiadomości tekstowej na numer karty SIM umieszczonej w lokalizatorze A1 o następującej składni : 710+HASŁO. Przykładowy SMS : 7101111 ( gdzie 710 jest stałą komendą autoryzacyjną, 1111 : aktualnym hasłem urządzenia ). Po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną SMSem o treści: SET OK potwierdzającym prawidłową aktywację trybu GPRS.

 

LOKALIZACJA PO

ŁOŻENIA

Aktualna lokalizacja położenia dostarczana jest SMSem zwrotnym po wykonaniu połączenia z numerem karty SIM

zainstalowanej w lokalizatorze. Połączenie jest bezpłatne ( lokalizator odrzuca połączenie po kilku sygnałach ).

Po próbie połączenia z numerem lokalizatora, otrzymamy SMS zwrotny z datą i godziną, aktualną prędkością

oraz linkiem do Google Maps z dokładnym położeniem obiektu.

 

Alternatywnym sposobem uzyskania danych dotyczących lokalizacji jest wysłanie SMSa na numer karty SIM

zainstalowanej w lokalizatorze A1 ( OBD II ) o następującej składni : 669+HASŁO. Przykładowy SMS : 6690000 

( gdzie 669 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia ). Po kilkunastu sekundach

powinniśmy otrzymać SMSa zawierajego link do Google Maps z dokładnym położeniem obiektu.

 

LOKALIZACJA CYKLICZNA : CODZIENNIE O OKREŚLONEJ GODZINIE

Lokalizator GPS A1-OBD2 można skonfigurować na wiele wygodnych dla użytkownika sposobów. Jednym z nich, jest codzienne, automatyczne wysyłanie SMSa z lokalizacją obiektu o określonej godzinie. Należy pamiętać, że SMS z lokalizacją wysyłany będzie tylko na pierwszy autoryzowany ( uprawniony ) wcześniej numer. Uaktywnienie funkcji możliwe jest przez wysłanie SMS na numer karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze o następującej składni : 66+HASŁO+HHMM. Przykładowy SMS : 66500001245 ( gdzie 665 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia, 12 : godzina, 45 : minuta ). Po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną z wiadomością: SET OK potwierdzającym prawidłową aktywację funkcji. Po wysłaniu SMSa jak wyżej, codziennie o godzinie 12:45 będziemy otrzymywali automatycznego SMSa z lokalizacją obiektu.

 

Dezaktywacja funkcji automatycznej, codziennej lokalizacji, odbywa się przez wysłanie SMSa na numer karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze o następującej składni : 665+HASŁO+OFF. Przykładowy SMS : 6650000OFF ( gdzie 665 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia, OFF: stałą komendą autoryzacyjną). Po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną z wiadomością: SET OK potwierdzającym prawidłowe wyłączenie funkcji lokalizacji cyklicznej.

 

ZMIANA USTAWIENIA STREFY CZASOWEJ

Aktualny czas i datę tracker A1-OBD2 pobiera automatycznie z satelit. Użytkownik musi tylko wybrać strefę czasową

w której się znajduje. Zmiana strefy czasowej możliwa jest przez wysłanie SMS na numer karty SIM zainstalowanej

w lokalizatorze o następującej składni : 896+HASŁO+SPACJA+E/W+HH. Przykładowy SMS : 8960000 W02

( gdzie 896 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia, W : czas zachodni, 02 : strefa czasowa ). Po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną z SMSem o treści: SET OK potwierdzającym prawidłową zmianę ustawienia strefy czasowej.

 

TRYB DZWONIENIA

W trybie dzwonienia, lokalizator A1, przed wysłaniem SMSów informacyjnych / alarmowych dzwoni pod autoryzowany numer. Funkcja wykorzystywana jest najczęściej w przypadkach, kiedy SMSy alarmowe lub informacyjne są dla nas bardzo ważne, a przebywamy np. w pomieszczeniach o dużej głośności. Aktywacja Trybu Dzwonienia odbywa się przez wysłanie SMSa na numer karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze o następującej składni : 150+HASŁO. Przykładowy SMS : 1500000 ( gdzie 150 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia). Po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną z wiadomością: SET OK

 

Dezaktywacja Trybu Dzwonienia odbywa się przez wysłanie SMSa na numer karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze o następującej składni : 151+HASŁO. Przykładowy SMS : 1510000 ( gdzie 151 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia). Po kilkunastu sekundach powinniśmy otrzymać informacje zwrotną z wiadomością: SET OK, potwierdzającą dezaktywację Trybu Dzwonienia.

 

ELEKTRONICZNA SMYCZ / GEO SMYCZ

Funkcja "Geo Smycz" umożliwia wysłanie SMSa informacyjnego / alarmowego na autoryzowany numer, jeżeli obiekt opuści wcześniej zdefiniowany obszar koła o danym promieniu. W celu korzystania z funkcji "Geo Smycz" należy ją najpierw uaktywnić SMSem o następującej składni : 211+HASŁO. Przykładowy SMS : 2110000 ( gdzie 211 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia ). Odpowiedź tracker-a : SET OK

 

Po aktywacji funkcji, można zacząć z niej korzystać. Przykładowa komenda SMS uaktywniająca "Geo Smycz" o promieniu 4000 metrów ( czterech kilometrów )  : 0050000 4000 ( gdzie 005 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia, 4000 : promieniem okręgu "Geo Smyczy" ). Jeżeli obiekt przekroczy wyznaczony obszar, otrzymamy SMSem informację zwrotną z położeniem obiektu, jego prędkością i innymi parametrami.

 

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa na numer karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze o następującej składni : 210+HASŁO. Przykładowy SMS : 2100000 ( gdzie 210 jest stałą komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia ). Odpowiedź tracker-a : SET OK

Tracker A1 OBD2 - aktywacja funkcji przez telefon ( SMS ) - instrukcja

 

ALARM PRZEKROCZENIA PRĘDKOŚCI

Tracker A1 umożliwia powiadomienie o przekroczeniu zadanej prędkości pojazdu w którym znajduje się urządzenie.

Aktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie SMSa o następującej składni : 122+HASŁO+SPACJA+XXX. Przykładowy

SMS z aktywacją alarmu przekroczenia prędkości 100km/h: 1220000 100 ( gdzie 122 jest stałą komendą autoryzacyjną,

0000:aktualnym hasłem urządzenia, 100 : prędkością 100km/h ). Odpowiedź tracker-a : SET OK.

Należy pamiętać, że funkcja będzie działała tylko z autoryzowanymi numerami telefonów.

 

Dezaktywacja funkcji odbywa się przez wysłanie identycznego SMSa z prędkością o wartości zero ( 0 ).

Przykładowy SMS deaktywujący alarm przekroczenia prędkości ( hasło urządzenia 0000 ) : 1220000 0

Odpowiedź tracker-a : SET OK

 

KONFIGURACJA GPRS - OKREŚLENIE PUNKTU DOSTĘPOWEGO ( APN )

Punkt dostępowy ( APN ) umożliwia prawidłową pracę lokalizatora GPS w sieci GPRS, czyli przesyłanie danych

w czasie rzeczywistym na serwer. Umożliwia to podgląd lokalizacji i wygodne zarządzanie funkcjami lokalizatora

z poziomu przeglądarki internetowej ( udostępnionego serwera ) lub/i dedykowanej aplikacji Android, iOS i innych.

 

Ustawienie APN w lokalizatorze A1-OBD2 odbywa się przez wysłanie SMSa o składni : 803+HASŁO+SPACJA+APN

Przykładowy SMS z ustawieniem APN dla sieci PLUS GSM : 8030000 plus ( gdzie 803 jest stałą komendą

autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia, "plus" : nazwą APN ). Odpowiedź tracker-a : SET OK.

 

Jeżeli APN wymaga podania Nazwy Użytkownika i Hasła, składnia SMSa konfiguracyjnego wyglada następująco :

803+HASŁO+spacja+APN+NazwaUżytkownika+spacja+HasłoAPN. Przykładowy SMS : 8030000 TMB TMB 123

 

KONFIGURACJA GPRS - NUMER IP & PORTU ( BRAMY )

W celu prawidłowej pracy lokalizatora A1 ( OBD II ) w sieci GPRS ( dostępu do serwera / lokalizacji online ),

oprócz ustawienia APN, często wymagana jest również prawidlowa konfiguracja numeru IP oraz PORTU.

Ustawienie IP i PORTU odbywa się przez wysłanie SMSa o składni : 804+HASŁO+spacja+IP+spacja+PORT.

Przykładowy SMS z ustawieniami dla sieci PLUS GSM : 8040000 212.002.096.016 8080 ( gdzie 804 jest stałą

komendą autoryzacyjną, 0000 : aktualnym hasłem urządzenia, 212.002.096.016 : numerem IP, 8080 : numerem portu ).

Odpowiedź tracker-a : SET OK.