WARUNKI UŻYTKOWANIA


gps-guide.pl : warunki użytkowania

Wy

łączenie odpowiedzialności


Treści niniejszej strony internetowej zostały przygotowane z możliwie największą starannością. Operator strony nie ponosi

jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych tu treści. Korzystanie z treści

strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wszystkie teksty publikowane na niniejszej stronie

odzwierciedlają tylko prywatną opinię autora i operatora strony. Przez samo korzystanie ze strony internetowej operatora

nie dochodzi do skutku żaden stosunek prawny między użytkownikiem i operatorem.


Operator serwisu GPS-GUIDE nie udziela gwarancji na informacje udostępnione na tej witrynie i odrzuca wszelką

odpowiedzialność za niepoprawne bądź brakujące informacje na stronie internetowej.

Za wykorzystywanie porad, instrukcji i wszystkich innych treści przygotowanych na niniejszej stronie, odpowiedzialny

odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.


Użytkownik otrzymuje dostęp do strony internetowej tylko w „dostępnej postaci” bez jakichkolwiek gwarancji

lub oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym możliwym zakresie

zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa autorskie i pokrewne


Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają prawu o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

Każde wykorzystanie tych treści, które nie zostało dopuszczone przez wyżej wymienione prawo, wymaga uzyskania uprzedniej

pisemnej zgody operatora strony GPS-GUIDE. Dotyczy to w szczególności powielania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania,

przetwarzania, względnie odtwarzania treści w bazach danych lub w innych mediach i systemach elektronicznych.

Niedozwolone powielanie lub publikowanie poszczególnych elementów lub kompletnych stron jest niedozwolone i podlega karze

zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

Linki do stron zewn

ętrznych


Umieszczone linki do innych stron internetowych nie oznaczają promowania takich innych stron przez serwis GPS-GUIDE,

która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą

umieszczonych linków na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których odsyłamy za pomocą linków.